Category Archives: Stiri

Rezultate concurs

REZULTATELE

etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 02.06.2022, organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Vitănești, compartimentul monitorizare proceduri administrative.

 

Pentru mai multe detalii accesati fisierul anexat:

Rezultate selectie post inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Rezultatul

probei

Motivul

respingerii

1

Vornicu Emanuel-Rene

ADMIS

2

Bărbieru Mihnea-Călin

ADMIS

Anunt organizare concurs Secretar General al Comunei Vitanesti

In conformitete cu prevederile art. 618 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria comunei Vitănești, cu sediul în localitatea Vitănești, nr. 291, judeţul Teleorman, cod poştal 147440, telefon 0247331225, fax 0247331225, e-mail: primariavitanesti@gmail.com, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Vitănești, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitănești, judeţul Teleorman, pe durată nedeterminată, cu program normal de lucru de 8 ore/zi, adică 40 ore/săptămână.

Pentru detalii va rugam accesati materialele de mai jos:

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE SECRETAR GENERAL

Formular-inscriere-concurs-functii-publice

Anunt organizare concurs Inspector clasa I

În conformitete cu prevederile art. 618 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Vitănești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de Inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative.

Pentru detalii va rugam accesati materialele de mai jos:

Anunt concurs Insp. MonitorizareaProcedurilor Administrative – concurs – 09.06.2022

Formular-inscriere-concurs-functii-publice

La Multi Ani Romania

La Mulți Ani România!
La Mulți Ani com.Vitănești!

Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru

Primaria Comunei Vitanesti, jud. Teleorman anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 45 si 46

 

 

 

 

FOARTE IMPORTANT: Cererile de rectificare ale documentele tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Sector cadastral 45

Anunt primaria Vitanesti

Sector cadastral 46

Anunta Primaria Vitanesti